<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

(Im)Possible Bodies 2020

Stichting Niet Normaal

€ 40.000

(Im)Possible Bodies is een post-disciplinair en transformatief festival tijdens de Den Bosch Data Week (DBDW) van 26 oktober t/m 1 november 2020, met een deels besloten karakter voor bedrijven en makers, en een ervaringsroute voor een breed publiek in de Spoorzone. Het Creative Living Pro Lab bestaat uit labs, hackathons, speciale projecten en premières en vormt het hart van (Im)Possible Bodies. Het open festival deel bestaat onder meer uit presentaties, installaties, labs, live podcasts en live acts. Met DBDW, Fontys en JADS organiseert Stichting Niet Normaal een symposium over cyborgs, data en ethiek om kennis te bundelen, te delen en te bestendigen. De doelstelling is het actualiseren van standaard opvattingen over menselijk (on)vermogen, inclusie en toegankelijkheid: testen van creatieve versmelting van mens & technologie om user case-scenario's te ontwikkelen met het oog op The Future of Work.