<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Independent school for the City

€ 75.500

Crimson Historians & Urbanists vraagt aan voor het jaarprogramma van De Independent School for the City. In 2018-2019 vond het Testjaar plaats waarin de activiteiten en de organisatie van de School in de praktijk zijn getest. De School, een gezamenlijk initiatief van Crimson en ZUS, is een instituut voor 'Urbanisten' en een publieke ontmoetingsplek voor professionals die de hedendaagse stad op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische wijze benadert. De School biedt een programma waarmee niet alleen de nieuwe vorm van urbanisme wordt onderwezen, maar deze ook wordt onderzocht en bediscussieerd. Het jaarprogramma richt zich op deelnemers uit verschillende disciplines (ontwerpers, sociologen, historici) en bestaat uit lezingen, workshops, expertmeetings, presentaties, films en symposia waar stedelijke vraagstukken en ruimtelijke opgaven centraal staan. De School experimenteert met nieuwe formats om daarmee niet alleen de inhoud verder te ontwikkelen maar ook een nieuw en breed publiek aan te spreken en aan zich te binden.

website

www.schoolforthecity.nl