<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

Independent School for the City 2021

Independent School for the City

€ 100.000

Independent School for the City is in 2018 geïnitieerd door Crimson Historians & Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles). De School is een internationale kennisuitwisselings- en ontmoetingsplek in Rotterdam voor urbanisten: mensen met een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele studies, kunst en media. Deelnemers zijn reeds gediplomeerd en/of hebben een staat van dienst in een relevante discipline. Hiernaast is Independent School for the City ook een publiek architectuurcentrum en ontmoetingsplek voor architectuurliefhebbers; een plek waar de architectuur wordt gevierd, waar ze wordt getoond en bediscussieerd. Het activiteitenprogramma voor 2021 bestaat uit een vast raamwerk met daarin zich herhalende activiteiten en formats, waarvan de inhoud steeds flexibel wordt ingevuld. De activiteiten binnen het raamwerk zijn gethematiseerd. Er wordt bijvoorbeeld jaarlijks een studio over Film en Architectuur georganiseerd. Ook zijn er jaarlijks studio's over de economische kant van de stedenbouw en een Summer School over stadscultuur. De precieze invulling van de studio's gebeurt aan de hand van actuele vraagstukken waar de stad voor staat, thema's die volgens de organisatie wereldwijd van belang zijn, niet alleen in Nederland of West-Europa. Voor 2021 zijn dat: (betaalbaar) wonen, migratie een (super)diversiteit, sociale en inkomensongelijkheid, en klimaatadaptatie.

website