<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma

Independent School for the City 2022

Independent School for the City

€ 98.478

De Independent School for the City is een internationale kennisuitwisselings- en ontmoetingsplek in Rotterdam voor urbanisten: mensen met een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele studies, kunst en media. Het jaarprogramma 2022 richt zich op de thema's; het Antropoceen, (Super)diversiteit en de Toegankelijkheid van de Stad.