<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Programma

Independent School for the City, Research, Stories, Strategies

Crimson Architectural Historians

€ 40.000

Crimson en ZUS initiëren een nieuw internationaal kennisuitwisselingsplatform: 'Independent School for the City'- 'A brand new one-year international educational program for post-graduate students (in the field of design, planning, sociology, history et cetera) located in the heart of Rotterdam'. De onderwijskern wordt naast de initiatiefnemers gevormd door Masters, toonaangevende personen binnen vakgebieden als sociologie, politicologie, architectuur, grafisch-ontwerp, film, journalistiek. Vanaf oktober 2018 start het 'Testjaar', waarin het beoogde curriculum, dat in september 2019 van start zal gaan, wordt getest en aangescherpt door middel van masterclasses, workshops, lezingen, tentoonstellingen binnen het thema 'A City Of Comings and Goings'. Tegelijkertijd wordt het Testjaar gebruikt om de organisatorische en financiële opzet van de School in de praktijk te preciseren. Het programma voor het Testjaar staat nog niet volledig vast en kent bewust enige mate van flexibiliteit, zodat ook op de actualiteit kan worden ingespeeld. Gedurende het Testjaar zullen aansluitend op de workshops en masterclasses divers publieksactiviteiten worden georganiseerd. Daarmee worden het inhoudelijke programma en de resultaten van de school direct gekoppeld aan het publieke debat. Doel is om een internationale academische vrijplaats te zijn die zich diep wortelt in de Rotterdamse stedelijke context. Deze aanvraag is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie en heeft betrekking op het testjaar.

website

www.crimsonweb.org