<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Infrastructures for Objection

Studio Gabriel .A. Maher

€ 7.500

Infrastructures for Objection' is een samenwerkingsproject tussen Studio Gabriel A. Maher en ontwerper Roberto Perez Gayo, dat hedendaagse (media) technologieën voor productie van gender en seksuele identiteit in de openbare ruimte onder de loep neemt en dat alternatieven wil bieden. De startsubsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen en ontwerpen van een 'Critical Space for Performance of Research'. Het project is tweeledig: enerzijds betreft het analyse, visualisatie en materialisatie van mediasystemen die identiteiten op het gebied van gender in de openbare ruimte produceren; anderzijds wordt ruimte gecreëerd voor analyse en reflectie waarin multidisciplinaire experts en een breed publiek kunnen participeren. Naast de creatie van een 'Critical Space for the Performance of Research' worden de volgende concrete resultaten beoogd: een performatieve methodologie voor ontwerpend onderzoek, kritische data visualisatie, een publicatie in samenwerking met XYX Lab van Routledge.

website

www.gabrielmaher.xyz