<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 1-jarig Activiteitenprogramma 2021

Infrastructures for troubling times

Stichting Hackers & Designers

€ 59.268

Hackers & Designers (H&D) is een non-profit instelling op het snijvlak van technologie, design, kunst en cross-disciplinaire uitwisseling. Door het creëren van gedeelde leermomenten nodigt H&D makers en gebruikers uit om te discussiëren over onderwerpen rondom onze afhankelijkheid van technologie. H&D stimuleert zelfinitiatie van maakpraktijken om sociaal-technologische geletterdheid en kritisch burgerschap door middel van het bouwen van daadwerkelijke 'tools'.

Tijdens de wereldwijde covid pandemie heeft men in 2020 massaal toevlucht genomen tot conventionele onlinediensten en platforms (Zoom, Google Drive, Instagram) om werk en het sociale leven in sterk gemediatiseerde vormen voort te zetten. Aan de andere kant van het spectrum kan open source, self-hosted en Libre software zorgen voor betere privacy en transparantie. Bovendien biedt het open karakter van deze tools meer ruimte voor artistieke en technische verkenning. Dergelijke hulpmiddelen komen echter met een steile leercurve, en de noodzaak voor regelmatig onderhoud, betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid. Het H&D-activiteitenprogramma van 2021 is gewijd aan technische en artistieke verkenningen van open-source infrastructuren die zich richten op collectieve organisatie, bijvoorbeeld het schrijven van documenten, content management, het bouwen en onderhouden van server infrastructuren, messaging, spreadsheets, en streaming. H&D zoekt verbinding met communities in binnen-en buitenland om inzichten uit te wisselen over toolsets, en de context-specifieke sociale codes en praktijken te verkennen die komen kijken bij collectief organiseren. Hoe kun je bijvoorbeeld veilig samenwerken met activistische groepen (zoals journalisten, sekswerkers of collectieven die met ongedocumenteerden werken)? Hoe zorg je voor toegankelijkheid en transparantie bij het gebruik van tools die voor sommigen misschien onbekend zijn? Gezamenlijk vooronderzoek zal leiden tot workshopformats voor de jaarlijkse Summer Academy, die volgens een gedistribueerd format op verschillende locaties wordt gehouden. Daarnaast wordt een workshopreeks met partners in Berlijn georganiseerd in het voorjaar, vindt er een thematisch publieksprogramma plaats in het najaar van 2021, en wordt er een publicatie met ontwikkelde tools en documentatie gepresenteerd.

website