<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Inspiratieboek Biodiversiteit Oostpolder - uitbreiding Eemshaven

Provincie Groningen i.s.m. Bureau Waardenburg

€ 24.508

Het inspiratieboek Biodiversiteit op bedrijventerreinen inspireert tot het vormgeven van biodiversiteit als ruimtelijk bindmiddel en randvoorwaarde voor leefbaarheid. Een beeldend document, gericht op concrete, toepasbare ideeën, het wegnemen van zorgen, aanreiken van kansen en handreikingen voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en het versterken van de biodiversiteit in het bijzonder. Deze zijn zowel toepasbaar door private partijen als door publieke organisaties en omvatten aanbevelingen voor alle projectfasen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.

website

www.provinciegroningen.nl