<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Activiteitenprogramma

Instrument Inventors Initiative (iii)

€ 49.105

Het Instrument Inventors Initiative (iii) is een platform voor onderzoek, productie, presentatie en verspreiding van nieuwe instrumenten en performatieve media waarin beeld, geluid, ruimte en lichaam samenkomen. In 2017 organiseert het platform verschillende activiteiten met een focus op onderzoek, productie en distributie. Zij zal 9 kunstenaars en onderzoekers ontvangen in Den Haag voor een 'artist-in-residence'. Samen met lokale makers zullen zij nieuw werk produceren, ideeën uitwisselen en presenteren. Er is een performance-serie en een leesgroep waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Daarnaast zet iii twee grotere onderzoekslijnen uit, een naar muziektheater en een naar alternatieve structuren voor collectieve kunstruimtes. Deze thema's worden uitgewerkt in een symposium, workshops en gastbezoeken bij internationale partners. De organisatie werkt samen met lokale culturele instellingen en presenteert haar werk wereldwijd via internationale partners.

website

iiinitiative.org