<
toekenningen

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Instrument Inventors Initiative (iii) 2021-2024

€ 1.074.280

Onder voorwaarde toegekend, € 268.570 per jaar gedurende vier jaar

Vereniging Instrument Inventors Initiative (iii) is een door kunstenaars geleid community platform dat nieuwe interdisciplinaire artistieke praktijken ondersteunt die performance, technologie en de menselijke zintuigen verbinden. Ontstaan uit de Haagse ArtScience-traditie, streeft iii naar een balans tussen technologische innovatie, theoretische reflectie en menselijke ervaring. iii werkt internationaal en draagt bij aan de internationale ontwikkelingen op het gebied van Art, Science en Technology.

De vereniging ziet het als haar missie om mensen te inspireren om via kunst hun eigen manieren te vinden waarop ze omgaan met technologie. Ze wil mooie en unieke ervaringen delen die technologie en zintuigen verbinden. Het doel is nieuwe vormen te ontdekken van lichamelijkheid, sociaal zijn en gemeenschap in een post-digitale wereld. iii wil community building, participatie en sociaal ondernemerschap aanmoedigen waarbij voorbij wordt gegaan aan disciplinaire, geografische en culturele grenzen.

Het programma van iii is gebaseerd op de pijlers productie, presentatie en reflectie. iii biedt werkruimtes en faciliteiten voor hybride kunstpraktijken en fungeert als agentschap voor de circulatie van nieuwe producties via een breed (inter)nationaal netwerk van presentatiepartners. Daarnaast maakt iii publicaties over interdisciplinair werken in Art, Science en Technology. Via de website worden activiteiten gedocumenteerd. iii positioneert zich binnen de rijke traditie die Nederland kent op het gebied van Art, Science en Technology. Deze traditie trekt onderzoekers en creatieven van over de hele wereld aan. Door de bezuinigingen van 2013 werd de gevestigde infrastructuur voor Art, Science en Technology zwaar getroffen. iii is als reactie op deze bezuinigingen ontstaan en is op dit moment de enige organisatie in Nederland binnen het veld van Art, Science en Technology die volledig wordt gerund door kunstenaars en die als kunstenaarsvereniging ook een grotere creatieve gemeenschap vertegenwoordigt op nationaal en internationaal niveau. Er zijn op dit moment meer dan dertig makers aangesloten. De individuele kunstenaars ontwikkelen en leiden de realisatie van projecten met hulp van andere leden en met ondersteuning van een centrale managementstructuur. Dit kernteam ondersteunt bij taken als fondsenwerving, PR, circulatie en administratie.

In de periode 2017-2020 zijn 27 gastresidencies en 63 openbare evenementen gerealiseerd. De aanvrager heeft meerdere werkplekken ontwikkeld, gerenoveerd en beschikbaar gesteld die nu structureel door 16 kunstenaars worden gebruikt, en een projectruimte van 200m2 (1100 m3) ontwikkeld, waarin de vereniging haar publieksprogramma presenteert. Via de agency werden meer dan 80 presentaties gerealiseerd met meer dan 30.000 bezoekers in Nederland en meer dan 10.000 in het buitenland. Het programma voor 2021-2024 kent drie thema's: 'Technological Imaginarium', 'Dance of Agency' en 'Meeting at the Margins'. Het programma bouwt voort op de ervaring, de erkenning en het netwerk die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, met nieuwe medewerkers, nieuwe partners en nieuwe activiteiten om de organisatie en het programma substantieel te laten groeien. De komende jaren wordt een grote inspanning geleverd om het circulatiebereik van iii's agentschap te vergroten, waardoor kwaliteit, omvang, omzet en publieksbereik moeten toenemen. Het workshopprogramma ondergaat eveneens een grote ontwikkeling en uitbreiding.

De vereniging onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website

Afbeelding: Patrizia Ruthensteiner en Dewi de Vree, "Magnetoceptia: Crinolettes – Gyration Resistance", Vienna, 2019