<
toekenningen

Regeling Architectuur → Onderzoek

Interactielandschap Utrecht

Architectuurcentrum Aorta

€ 41.108

Met het ontwerponderzoek 'Interactielandschap Utrecht' zoekt AORTA met zogenaamde 'data driven analysis & design' naar ontwerpmotieven, vernieuwende inzichten en objectieve argumenten bij de complexe ontwikkelingsopgave van de casus A12-zone. Volgens AORTA staan de stadsranden van Utrecht onder toenemende druk van een groeiende stad, en wordt de A12-zone daarbij gezien als mogelijk nieuw hart van het Stadsgewest Utrecht. Een team van stedenbouwkundigen, in samenwerking met gebiedspartners en specialisten, gaat data verzamelen, valideren en koppelen met de opgaves in mogelijke scenario's. Doel is het begrip over de situatie te vergroten en toepassingsmogelijkheden van deze data te identificeren. Meer kennis van de methodes en voorwaarden voor het gebruik van data kan de rol van de ontwerper versterken in het gebruik van data als ontwerpmiddel, maar ook als ketenpartner in voorstadia van ontwerpprocessen. In dit project werkt AORTA samen met ingenieursadviesbureau Sweco en IMOSS ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Het onderzoek wordt in iteratieve cycli van analyse, synthese en evaluatie telkens getoetst in bijeenkomsten met een klankbord en experts. De resultaten worden eerst in een slotbijeenkomst gepresenteerd en vervolgens in de vorm van een online publicatie gedeeld.

website

www.aorta.nu