<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Internationaal liedjesprentenboek

Marieke van Ditshuizen

€ 7.485

Illustrator Marieke van Ditshuizen ontwikkelt een geïllustreerd liedjesprentenboek. In het boek staan kinderliedjes centraal, afkomstig uit verschillende culturen. Bij ieder lied wordt een geïllustreerde spread ontwikkeld die refereert aan de herkomst van het lied of context waarbinnen het is ontstaan. Van Ditshuizen vraagt een startsubsidie aan om een samenhangende visuele stijl te ontwikkelen. Deze past zij toe in vijf spreads. Tevens doet zij vooronderzoek naar de herkomst en culturele waarde van de liederen op het internet en door het bezoeken van volkenkundige musea. Na de afronding van de startfase gaat Van Ditshuizen op zoek naar een passende uitgever voor het gehele prentenboek.

website

mariekevanditshuizen.nl