<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Internationale Verkenningen 2015 | BiblioHUB

Collective East

€ 8.556

Collective East is een denktank van jonge architecten die opereert op Europees niveau. De denktank initieert het project BiblioHUB, waarin wordt verkend hoe Nederlandse professionals uit de creatieve industrie bij kunnen dragen aan het strategisch herontwerpen van openbare bibliotheken in Boekarest, Roemenië. De openbare bibliotheken in Roemenië worden amper gebruikt en hebben bovendien weinig middelen tot hun beschikking. BiblioHUB bestaat uit een interdisciplinair onderzoek dat dient te leiden tot het formuleren en implementeren van een integrale oplossing voor de transformatie van openbare bibliotheken tot kennishubs voor de lokale gemeenschap. Collective East ziet dat Nederlanders een bijdrage kunnen leveren aan het transformeren van deze plekken. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende Roemeense partners waarbij de ANBPR (The National Association of Libarians and Public Libraries of Romania) de hoofdpartner is.

Het gehele rapport van dit project is te vinden op de website van BiblioHUB.

website

collectiveeast.org

  • downloads