<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Internationale Verkenningen 2015 | Hola Argentina

A Goood Foundation

€ 10.000

De verkenning van A Goood Foundation richt zich in eerste instantie op Argentinië. Het uiteindelijke doel is een langdurige samenwerking tussen Nederland en Zuid-Amerika op het gebied van duurzaamheid. In Nederland wordt op dit moment kennis ontwikkeld op het gebied van milieuvraagstukken. Uit deze projecten blijkt het belang van samenwerking, context en de rol van de ontwerper. A Goood Foundation organiseert een expertmeeting in Buenos Aires om de problematiek te bespreken, kennis en ervaring uit te wisselen en een aantal gezamenlijke pilotprojecten op te zetten. Daarbij wordt samengewerkt met partners uit Argentinië.

website

www.agooodfoundation.org