<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Internationale Verkenningen 2015 | Macular

Joris Strijbos

€ 13.000

Joris Strijbos, Eric Parren en Nicky Assman, van het mediakunstenaarscollectief Macular, voeren een verkenning uit in de Verenigde Staten. Het collectief verkent de mogelijkheden van het presenteren en promoten van het werk van Macular. Ook onderzoeken ze de manieren waarop ze in de toekomst nieuw werk in de VS kunnen creëren. Daarbij wordt ook werk van andere Nederlandse kunstenaars gepromoot en spant het collectief zich na afloop in om de vergaarde kennis te delen met vakgenoten. De verkenning vindt plaats door middel van een tour door de Verenigde Staten waarbij verschillende instellingen worden aangedaan, gesprekken worden gevoerd met sleutelfiguren uit het Amerikaanse mediakunstveld en een showcase die bestaat uit audiovisuele live performances, films en artist talks. Macular beoogt met deze verkenning de relaties tussen mediakunstscene in Amerika en in Nederland te verbeteren.

website

www.macular.nl