<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Internationale Verkenningen 2015 | Towards Participatory Urban Design and Strategic Planning in Rwanda

Studio Rosa

€ 10.028

Studio ROSA werkt samen met het initiatief Urban Sustainability Rwanda in deze verkenning. Zij hebben als doel om in Rwanda de aandacht te vestigen op het belang van stedelijke planning en beleid. Specifiek gaat het om de samenhang tussen partipatietrajecten en een topdown benadering, het betrekken van doelgroepen, het gebruik van lokale bronnen en deskundigheid en het versterken van de relatie tussen politiek, techniek en het ontwerp.
De verkenning bestaat uit een serie workshops in Nederland en Rwanda, met een gebied in Kigali als specifieke case.

website

www.studiorosa.eu

  • downloads