<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Internationale Verkenningen | Dutch Design versus German anxiety

Kopvol Architecture & Psychology

€ 11.000

Kopvol initieert een verkenning naar de inpassing van Nederlands ontwerp in de Duitse ziekenhuiscultuur. Ze signaleert dat in Duitsland veel aandacht is voor renovatie en nieuwbouw in de gezondheidszorg en dat deze markt enorm groeit. Tegelijkertijd is er geen ruimte voor ontwikkeling van innovatieve of technische concepten. De verkenning bestaat uit het opzetten van een pilot. Er wordt een team samengesteld met een meubelontwerper, voedselontwerper, productontwerper, gamedesigner en een interieurontwerper. Zij werken gezamenlijk aan een case in het universiteitskinderziekenhuis in Freiburg. Met de pilot wil Kopvol een integraal ontwerp ontwikkelen en zo laten zien wat de waarde van Nederlands ontwerp voor deze opgave kan zijn.

website

www.kopvol.com