<
toekenningen

Regeling Architectuur → Presentatie

Interval

OFFprojects

€ 12.440

Het project 'Interval' is een voorstelling die wordt ontwikkeld door choreograaf Amos Ben-Tal, waarbij de dansers van OFFprojects een continue interactie aangaan met een kinetische installatie van interdisciplinair kunstenaar Gosse de Kort. Gedurende de voorstelling moeten de dansers hun relaties en intuïties zien te navigeren in een steeds verschuivend architectonisch landschap. De ruimte beïnvloedt de dansers; de dansers beïnvloeden de ruimte. Ze fluctueren tussen symbiose en confrontatie, eenvoud en complexiteit, orde en chaos. De architectuur is een gelijkwaardig element in deze voorstelling en niet slechts een decor. De installatie bestaat uit twaalf wieken die met nauwkeurigheid worden gecontroleerd. Dit geeft de mogelijkheid om zowel vaste architectonische vormen als complexe bewegingspatronen te genereren waarmee de dansers kunnen communiceren. Het doel van de voorstelling is om mensen aan te zetten tot nadenken over de relatie tussen het lichaam en de gebouwde omgeving, een belangrijk onderdeel van de huidige samenleving en vooral in tijden van covid-19. De aanvraag is met name gericht op de doorontwikkeling van de installatie en het mogelijk maken van het verdiepende reflectieve programmaonderdeel. Katía Truijen zal bij de uitvoeringen telkens een introducerende lezing verzorgen, waarbij de relatie tussen dans en architectuur verder zal worden toegelicht. Er wordt gestreefd naar het uitvoeren van twintig voorstellingen door heel Nederland, enkele aanvullende programma's en presentaties op verscheidene relevante evenementen.

website

www.offprojects.nl