<
toekenningen

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma → 2-jarig Activiteitenprogramma 2021–2022

Intimiteit en een nieuwe werkelijkheid

Stichting Extra Extra

€ 230.000

Stichting Extra Extra verhoudt zich sinds 2013 naar eigen zeggen tot één van de meest uitdagende thema's in de samenleving; het omarmen van intersociale menselijkheid, ofwel het uiten van zinnelijke driften en het zoeken naar manieren om met elkaar om te gaan in een steeds veranderende stedelijke wereld. Extra Extra is een multidisciplinair platform dat met een doorlopend on- en offline activiteitenprogramma stedelingen verbindt via cultuur en erotiek. Extra Extra stelt dat het nu meer dan ooit van belang is om manieren te vinden om de hardheid van de stedelijke actualiteit om te buigen naar affectie, intimiteit, (fysieke) nabijheid, verleiding en een erotiek die zowel in grote expliciete, maar juist ook in kleine niet direct geseksualiseerde gebaren en observaties schuilt. Het platform maakt zich zorgen over de toenemende kansenongelijkheid en het groeiende taboe op seksuele expressie, en haar kwetsbaarheid in de stedelijke samenleving. Extra Extra voert naar eigen zeggen een inclusieve dialoog, dwars door de traditionele, canonieke structuren van instellingen en disciplines in de cultuur. Om de impact en het bereik te vergroten brengt het platform haar activiteiten samen in langlopende, overkoepelende programmathema's.

Voor de periode 2021-22 richt het programma zich op het thema intimiteit en een nieuwe werkelijkheid. Nieuwsgierigheid, kwetsbaarheid en empathie zijn de onderliggende gevoelens waarin intimiteit gegrond is. Binnen deze visie betrekt Extra Extra ontwerpers, kunstenaars en denkers die een ander dan gebruikelijk geluid in het stedelijk debat willen laten horen. Het programma kent drie programmalijnen, Zintuiglijke kennis, Anticipatie en berusting, en Principles of Pleasure.
Vanuit deze lijnen worden projecten opgestart die hun weg naar het publiek vinden via events, magazines, radioshows, podcast en workshops. Bij deze projecten betrekt het platform een diverse groep van architecten, vormgevers, kunstenaars, beeldmakers en andere creatieven. Zo beoogt Extra Extra enerzijds bij te dragen aan nieuw cultureel aanbod in brede zin en tegelijkertijd artistiek experiment en onderzoek te stimuleren. Tot slot wil het platform met haar activiteiten reflectie in brede zin ondersteunen, zowel persoonlijk als professioneel.

website


Foto: Tekening Fiona Lutjenhuis voor de Extra Extra Radioshow #3