<
toekenningen

Deelregeling Festivals → Festival

Into the Great Wide Open 2019

€ 35.000

Stichting Great Wide Open (ITGWO) stelt dat de aarde waarop we leven, maar ook de digitale ruimte waar we in toenemende mate mee verknoopt raken, om betere en andere scenario's schreeuwt. De organisatie meent dat ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, denkers en poëten kunnen helpen die nieuwe wereld te verbeelden. Met hun experimenten in cross-disciplinaire labs en samenwerkingsverbanden kunnen ze andere toekomsten laten zien. Met het thema 'Possible Futures' wil het kunstprogramma van ITGWO een serie van twaalf ontwerpen en kunstwerken laten zien tijdens het muziekfestival ITGWO. Hiertoe verzamelt de kunstredactie verhalen; verhalen van ontwerpers en kunstenaars, maar ook verhalen van verhalenverzamelaars, van curatoren die zelf weer verzamelen, en verhalen van labs en samenwerkende collectieven die zich bezighouden met aanverwante thema's. Tezamen vormt dit een optelsom van invalshoeken en kaders die samen helpen het veld te onderzoeken en in kaart te brengen. Partners zijn onder meer Zone2Source, Transnatural en Planet B, Waag, Lab Vlieland en Staatsbosbeheer.
De aanvraag betreft specifiek een bijdrage voor de werken van Ivan Henriques, Yasuhiro Chida, Benjamin Kemper, Zone2Source, Claudy Jongstra, Telemagic, Planet B, Teresa van Dongen en de campagne van Bas Koopmans.

website

intothegreatwideopen.nl