<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Into the Shepard Zone

Máté Pacsika

€ 7.500

Mediakunstenaar Máté Pacsika ontvangt een startsubsidie voor het project 'Into the Shepard Zone'. Dit audiovisuele project is gebaseerd op de Shepardtoon, een auditieve illusie van een toon die continu hoger of lager lijkt te worden, maar uiteindelijk niet hoger of lager wordt. In 'Into The Shephard Zone' wordt een automatisch systeem ontwikkeld waarin het publiek door te zingen, het maken van geluid of muziek, zichzelf onmiddellijk kan terug horen in de Shepard-Risset glissando. In de eerste fase van het project worden de basiselementen van het systeem ontwikkeld: programmeren van verschillende scripts om geluid te vervormen en uitwerken van een interactieontwerp. Het doel is om een serie akoestische architecturale mockups te ontwikkelen en deze te testen met een publiek in Varia te Rotterdam. Samenwerkingspartners zijn geluidskunstenaar René Thie en architect Iris van der Wal. In een vervolgfase wordt 'The Shepard Zone' doorontwikkeld tot een AV-installatie voor een breder publiek.