<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Introducing Artistic Journalism

ACED

€ 7.465

ACED (initiatiefnemer en ontwerper Noortje van Eekelen) en onderzoeker Stijn Postema (faculteit Media Studies van de Universiteit van Amsterdam) werken aan een nieuw onafhankelijk initiatief dat een interdisciplinaire benadering van design, kunst en journalistiek onderzoekt, introduceert en promoot. Ze signaleren dat diverse ontwerpers werk maken dat als journalistiek kan worden gezien, maar dat het bereik beperkt blijft tot het culturele circuit. Anderzijds zien zij dat de nieuwsindustrie op zoek is naar verrijking en nieuwe vormen van journalistiek. Met 'Introducing Artistic Journalism' steven ze ernaar om de artistieke journalistieke productie een nieuwe standaard te laten worden in de nieuwsindustrie; hieronder verstaan ze het op een uitdagende manier onderzoeken en presenteren van maatschappelijke vraagstukken. Het project richt zich op het verbinden van ontwerpers en journalisten en hen in staat te stellen om nieuwe vormen van experimentele journalistieke producties te ontdekken en te creëren. Het project omvat een wetenschappelijk onderzoek voor het schetsen van de theoretische kaders en het in kaart brengen van case studies (fase 1), de ontwikkeling van een kennisplatform met drie functies voor de introductie en publicatie van Artistic Journalism (fase 2) en een publieksprogramma met vijf video's/podcasts in samenwerking met de Volkskrant en de Dutch Design Week om verschillende facetten van het fenomeen te belichten en te analyseren (fase 3, in het najaar van 2019).

website

www.aced.site