<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Publicatie

Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2018

Stichting Lijn in landschap

€ 9.003

Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw voorziet in een onafhankelijke en kritische reflectie op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die zowel in Nederland als daarbuiten actief zijn. De publicatie is opgebouwd uit een systematische documentatie en de kritische beschrijving van geselecteerde projecten, gecombineerd met artikelen over actuele opgaven. Het jaarboek bevat twintig projecten die over vier thema's zijn verdeeld: Transformatie; Strategie - voer de regie; Nieuwe kennis; Een nieuwe blik - het onzichtbare zichtbaar maken. De selectiecommissie, onder leiding van Joks Janssen, bestond dit jaar uit Karen de Groot (Van Paridon x De Groot), Tess Broekmans (Urhahn stedenbouw en strategie), Gerjan Streng (Bright|The Cloud Collective) en Blauwe Kamer-redacteur Marieke Berkers. Het tweetalige jaarboek (Engels en Nederlands) verschijnt als tijdschrifteditie voor Blauwe Kamer-abonnees en als boekeditie voor winkel- en losse verkoop. De lancering wordt in samenwerking met beroepsverenigingen en Atelier Rijksbouwmeester georganiseerd en het contact met onderwijsinstellingen wordt geïntensiveerd.

website

www.blauwekamer.nl