<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2020

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer)

€ 11.483

Met het 'Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland' wil Stichting Lijn in Landschap een onafhankelijke, kritische en inspirerende reflectie bieden op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen in binnen- en buitenland. Hiermee stimuleert ze een vakinhoudelijk debat en toont ze aan opdrachtgevers en andere betrokkenen wat de beide vakgebieden kunnen betekenen bij de inrichting en vernieuwing van ons land. Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit landschapsarchitect Jannemarie de Jonge (voorzitter), stedenbouwkundige Henk Hartzema, ontwerper Elma van Boxel, landschapsarchitect Philomene van der Vliet en Bianca Seekles (directeur ERA Contour), heeft uit 112 inzendingen 22 voorbeeldstellende projecten geselecteerd. Deze selectie is in overleg met de redactie verdeeld in zes thema's die van extra inhoudelijke duiding zijn voorzien: Grip op de stad; De activisten; Verdichting; De schone ingenieurskunst; Buiten wonen; en Het belang van openbare ruimte. In een afsluitend artikel wordt in een interview met landschapsarchitect Yttje Feddes, die dit jaar als eerste vrouw de Bijhouwer-prijs ontving, op haar eerdere werk teruggeblikt en vooruitgekeken naar wat nodig is om onze steden en landschappen voor de toekomst klaar te stomen. Het jaarboek verschijnt in twee talen (Nederlands en Engels) als boekhandelseditie voor verkoop in binnen- en buitenland en als tijdschrifteditie voor abonnees van de Blauwe Kamer.

website

www.blauwekamer.nl