<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Jean-François Gauthier

Jean-François Gauthier studeerde in 2019 af aan de Academie van Bouwkunst met een master in landschapsarchitectuur. In zijn praktijk richt hij zich op het ontwikkelen van nieuwe stedelijke typologieën waarin bomen centraal staan. Volgens Gauthier is er een radicale verandering nodig binnen de huidige stedenbouw, zodat burgers meer toegang hebben tot natuur in hun dagelijkse leven. Middels verschillende mixed-mediatechnieken wil Gauthier speculatieve landschapsontwerpen maken die visualiseren hoe een bos eruit kan zien in het publieke domein. De mogelijkheden voor een alternatieve vorm van stedenbouw, waarin de waarde van het bos centraal staat, wordt toegankelijk gemaakt in een atlas. De atlas gaat op artistieke wijze antwoord geven op de vraag hoe het bos van de toekomst eruit gaat zien. Gauthier vraagt hulp aan deskundigen, zoals Marco Roos, Cecil Konijnendijk en Marjolijn Boterenbrood. Zij gaan Gauthier begeleiden in het vinden van de juiste boomsoorten, bij de sociaal-maatschappelijke aspecten en in het artistieke proces binnen het onderzoek. Resultaten uit het onderzoek worden op verschillende plekken getest en gepresenteerd, waaronder in Den Haag en bij Terra Nostra.