<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling

Johanna Seelemann

Ontwerper Johanna Seelemann behaalde haar masterdiploma in de richting Contextual Design aan de Design Academy Eindhoven. Ze is geïnteresseerd in de vraag: Hoe kunnen we ontwerpen voor een wereld die in gevaar is? Haar ontwikkelplan richt zich op twee projecten waarin het concept van 'veerkracht' (resillience) centraal staat. Het eerste project 'Perpetual Change' gaat in op lokaliteit en is een conceptuele doorontwikkeling van het eerdere werk 'Terra Incognita'. Binnen 'Perpetual Change' stelt Seeleman vragen als: Wat betekent het om veerkrachtig te ontwerpen op lokaal niveau? Wat kunnen we bereiken door thuis te produceren en is dit realistisch? Het onderzoek krijgt vorm in een serie van huishoudelijke objecten, waarin het concept 'veerkracht' op verschillende niveaus wordt ondervraagd, waaronder door het materiaal en de productietechniek. In het tweede project 'Desarster' richt de ontwerper zich op de bijdrage die ontwerp kan leveren aan veerkracht in tijden van crisis. Desarster bestaat uit een online platform, waarop Seelemann onderzoek en informatie archiveert op het snijvlak van ramp- en risicomanagement en design. Ze werkt hiervoor samen met onderzoeker Uta Reichardt, een IJslandse expert op het gebied van risicomanagement bij rampen. De insteek is om een wisselwerking te creëren tussen ontwerp en risicomanagement, waarbij beide disciplines gelijkwaardig worden benaderd. Naast de ontwikkeling van een archief zullen Reichardt en Seelemann een serie workshops ontwikkelen voor onder andere kunstacademies en een publicatie.

website

johannaseelemann.com