<
toekenningen

Jong Gewoond

Vanschagen Architecten

Met het project 'Jong Gewoond' onderzoekt Vanschagen Architecten de woonsituatie van kwetsbare jongeren in de regio Rotterdam. 'Jong Gewoond' vormt de evenknie van het initiatief 'Jong geleerd' waarin deze jongeren een opleiding volgen. De centrale onderzoeksvraag in de verkenning luidt: 'Hoe ziet een duurzame woonomgeving eruit voor jongeren die vanuit de jeugdzorg hun eerste stappen zetten in hun maatschappelijke loopbaan en wooncarrière?' Vanschagen Architecten onderzoekt samen met de Stichting Dr. Feelgood, Go Public en jeugdhulporganisatie Horizon verschillende ruimtelijke concepten met bijbehorende zorgarrangementen. Het doel is om gezamenlijk tot een visie te komen op een duurzaam gebouw in een stedelijke context voor jongeren van 18 jaar en ouder. Uitgangspunt is om een concept te ontwikkelen voor gemengde groepen bewoners met formele en informele zorgarrangementen en met diverse stedelijke voorzieningen. Het beoogde resultaat is een basisconcept voor een visie die wordt gekoppeld aan een concreet gebouw voor opvang van jongeren uit de jeugdzorg. Om de opgave aan te pakken werkt het team samen met de Gemeente Rotterdam en de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonstad Rotterdam en Woonbron.

website

www.vanschagenarchitecten.nl