<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Jonge Mensen, Jonge Markten

Onix

€ 10.000

Onix verkent de kansen voor Nederlandse architecten op de woningbouwmarkt in Zweden. Daarbij richten zij zich op een specifieke actuele problematiek: een tekort aan woningaanbod voor jongeren in Zweden. Onix wil dit onderzoek graag ondernemen met LOLA Landscape Architects om tot geïntegreerde ideeën en oplossingen te komen. Twee gebieden vormen de cases voor het verkennend onderzoek: Malmö en Stockholm.

Tijdens de verkenning naar Malmö en Stockholm kijkt Onix kritisch naar de rol van de architect in woningbouwopgaven, waarin de grote bouwbedrijven vaak veel bepalen. Deze procesvragen worden gekoppeld aan de verschillende soorten opdrachtgevers die in Zweden actief zijn: woningbouwverenigingen, commerciële aannemersbedrijven, nieuwe marktpartijen en de gemeente.
Doelstelling van deze eerste verkenning is een aantal langetermijnverbindingen tot stand te brengen in de regio Stockholm, dat 6000 studentwoningen wil bouwen, en in de regio Malmö, die in de stad voor jongeren wil bouwen.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Open Oproep: Verkennen Kansen Internationalisering.

website

www.onix.nl