<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Just a Question of Mapping - Ins and outs of composing with realtime data

Nescivi

€ 7.500

Marije Baalman vraagt een startsubsidie voor het doen van onderzoek ter voorbereiding, en het schrijven aan een publicatie getiteld 'Just a Question of Mapping - Ins and outs of composing with realtime data'. In de publicatie komen verschillende technieken voor het vertalen van gebaren (gestures), en de sensordata die daaruit voortkomt, naar output media zoals geluid, licht en beeld aan bod. Het boek kan zodoende een leidraad vormen om interactieve werken te beschrijven en te analyseren. Het eerste deel van de publicatie bevat beschrijvingen van benaderingen en methodes, in het tweede deel van het boek worden concrete werken beschreven. Voor de productie van de publicatie zal onder andere een crowdfunding campagne worden gestart.