<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Kaapstad World Design Capital 2014 - Play Cape Town

Play the City

€ 13.600

Play Cape Town van Play the City is een stadsspel dat de gevolgen van urban sprawl en verdichting in Kaapstad in beeld brengt. Play the City is gevestigd in Amsterdam en bestaat uit stedelijke professionals en activisten. De organisatie maakte al interactieve stadsspelen voor Istanbul, Tirana, Brussel, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere, Kopenhagen en Amman. De versie voor Kaapstad is ontwikkeld in samenwerking met City Planning Department of Cape Town, African Centre for Cities van de University of Cape Town (ACC) en Future Cape Town.

In het spel zullen teams samenwerken of concurreren om hun visie voor Kaapstad te realiseren. De spelers bepalen welke projecten op gebieden als infrastructuur, publieke diensten en landbouwgrond prioriteit krijgen. De gevolgen van stedelijke projecten op korte en lange termijn worden op de speeltafel gevisualiseerd. Het resultaat hiervan is dat zowel stedelijke professionals als buitenstaanders inzicht krijgen in de gevolgen die hun keuzes hebben op de toekomst van de stad. De voorstellen die voortkomen uit het spel worden onderdeel van de tentoonstelling van ACC in de Cape Town City Hall 'City Divided, City Desired' en kunnen worden becommentarieerd via de website van Play the City.

Meer dan twintig jaar na het einde van de apartheid worstelen Zuid Afrikaanse steden nog steeds met sterk gefragmenteerde bevolkingsgroepen, een ongelijke verdeling van hulpbronnen en townships die beperkt toegang hebben tot de stedelijke voorzieningen. Het stadsspel is een alternatief system voor open besluitvorming, dat ook na het vertrek van Play the City gespeeld kan blijven worden onder regie van de City of Cape Town Planning Department.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin.

website

www.playthecity.nl