<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep

Kaapstad World Design Capital 2014 - The Density Project

International New Town Institute (INTI)

€ 20.000

Kaapstad heeft te kampen met migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland. Internationaal staat dit proces bekend als urban sprawl. Deze ruimtelijke ontwikkeling is een uiting van maatschappelijke verdeeldheid en is een erfenis uit de Apartheid. Urban sprawl leidt in Kaapstad tot een gefragmenteerde stad: een lappendeken van verbroken zakelijke districten, welvarende 'gated communities' en arme townships.
Het International New Town Institute heeft ervaring met projecten waarbij onderzoek wordt gedaan naar stedelijke ontwikkeling in Shenzhen, China and Chandigarh, India. Voor Kaapstad initiëren zij The Density Project.

The Density Project is een onderzoek naar de mogelijkheden om de stedelijke dichtheid van Kaapstad te vergroten door de expertise van Nederlandse en Zuid Afrikaanse ontwerpers, architecten en planners te combineren. Het project zet strategische samenwerkingen op tussen een vijftal Nederlandse en een tiental Zuid-Afrikaanse architecten en planners om tot innovatieve, alternatieve strategieën te komen voor de toekomstige ontwikkeling van Kaapstad.

Samenwerkingspartners voor The Density Project zijn het African Center for Cities (ACC) en het City of Cape Town Planning Department. Samen met hen is een open call uitgezet voor geïnteresseerde architecten uit beide landen. Hieruit worden bureaus geselecteerd en aan elkaar gekoppeld om te werken aan een interventie voor een specifiek gebied in Kaapstad. Tussen maart en mei ontmoeten de architecten en planners elkaar tijdens workshops. De resulterende voorstellen worden getoond in mei 2014 tijdens de tentoonstelling van ACC 'City Divided, City Desired' in de Cape Town City Hall.

Dit project is ondersteund naar aanleiding van de >> Eenmalige Open Oproep: deelname manifestaties in Milaan, Kaapstad en Austin.

website

www.newtowninstitute.org