<
toekenningen

KAdE Eindhoven

marco.broekman, Witteveen+Bos, gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en Erfgoedhuis Eindhoven

€ 10.000

Ontwerpbureau marco.broekman start samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos het ontwerpend onderzoek KAdE (Klimaat Adaptief Erfgoed), naar de ruimtelijke kansen voor erfgoed- en waterbeleving in relatie tot klimaatadaptatie in de regio Eindhoven. Als pilotstad van het programma Slimme en Gezonde stad (ministerie van I&W) ontwikkelt de gemeente Eindhoven de ambitie om op integrale wijze te werken aan hedendaagse opgaven zoals de gezonde verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarin ziet het team koppelkansen om cultuurhistorische erfgoedstructuren in te zetten als belangrijke identiteits- en betekenisdragers van de ruimtelijke ontwikkeling. De startfase wordt gebruikt om lopende initiatieven binnen Eindhoven in kaart te brengen en te bepalen waar interactie mee kan worden aangaan. Daarbij start het team met ontwerpend onderzoek om de kansen voor strategische interventielocaties in beeld te brengen aan de hand van typologische interventiemogelijkheden. Voor dit project werkt het team samen met drie organisaties die binnen de regio Eindhoven een centrale rol innemen ten aanzien van klimaatadaptatie in relatie tot cultuurhistorie: Gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en Erfgoedhuis Eindhoven.