<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Kapellenbaan

Stichting Cultuur zonder Grenzen

€ 7.500

De Stichting Cultuur zonder Grenzen verricht vooronderzoek voor een internationaal project voor een serie paviljoens en stilteruimtes voor het Land van Cuijk, het noordelijke deel van Limburg en het Duitse Kleve, refererend aan religieuze kapellen die in het verleden in de streek zijn geplaatst. In de onderzoeksfase zoekt de stichting naar ontwerpers, architecten en kunstenaars die gevraagd worden hun eigen werk nader te beschouwen en te onderzoeken welke elementen een bijdrage leveren aan de beleving van de bezoeker van een ruimte. Wanneer komt iemand tot rust, hoe wordt iemand aangezet tot bezinning en welke kwaliteiten hebben een (fysieke of digitale) ruimte, object of omgeving nodig om daartoe aan te zetten? Curator Piet de Jonge stelt de bezoeker en zijn beleving centraal en combineert geestelijke contemplatie met kunst en natuur. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop historisch erfgoed en tradities verbonden kunnen worden aan hedendaagse uitingen van kunst en cultuur. De stichting heeft de ambitie om circa tien ontwerpers uit te nodigen een moderne 'kapel' te ontwerpen om hiermee een nieuwe, artistieke impuls te geven aan het oudste, Nederlandse cultuurlandschap. Aan Duitse zijde is Museum Kurhaus Kleve artistiek partner, een Nederlands aandeel in ondersteuning en advisering wordt geboden door TAAK. Het Regionaal Bureau Toerisme verricht de marketingcommunicatie.