<
toekenningen

Ken mij

Studio Laura Koenen

€ 9.460

Voor het project 'Ken mij' gaat ontwerper Laura Koenen in samenwerking met Vilans (kennisorganisatie langdurige zorg) onderzoeken hoe design thinking kan worden ingezet binnen de dementiezorg. Het project richt zich op de generatie geboren tussen 1945 en 1955. Koenen stelt dat deze doelgroep gewend is om zelf keuzes te maken en de regie in eigen hand wil houden, ook als dat niet altijd meer lukt. Samen met Vilans gaat Koenen een Ken mij-toolkit ontwikkelen die zorgmedewerkers in staat stelt om op een andere manier in gesprek te gaan met dementerende personen en hun naasten. De toolkit kan door de zorgmedewerkers worden ingezet om de wensen en verlangens naar boven te halen bij de patiënten. De inzichten van het project worden tussentijds vormgegeven in een publicatie.