<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Startsubsidie

Keramische glazuren als materiaal voor het palet van de architect

Christine Jetten

€ 7.500

Christine Jetten stelt dat door snelle groei van steden en de noodzaak voor het gebruik van hoogwaardige duurzame materialen een groeiende interesse is ontstaan naar toepassing van nieuwe bouwmaterialen zoals architectonische keramiek. De huidige trend in glazuurtoepassingen zijn voornamelijk monochrome kleuren, in een gestandaardiseerd productieproces dat experiment uitsluit. Christine Jetten heeft in de afgelopen periode geëxperimenteerd met deze materiaal en diverse glazuurtypologieën ontwikkeld voor toepassing in de architectuur. De aanvrager wil tijdens de startsubsidiefase haar glazuuronderzoek voortzetten in samenwerking met onder andere de University of Buffalo en deze kennis digitaal bundelen voor presentatie aan architecten. Daarnaast voert ze gesprekken met architecten, kunstenaars en de industrie, bezoekt een aantal evenementen en symposia en stelt een klankbordgroep samen met ontwerpers, sociologen, architecten, stedenbouwkundigen.

website

www.christinejetten.nl