<
toekenningen

Klimaatplein

Gemeente Heusden

€ 25.000

Klimaatplein Heusden is door de bewoners opgezet om in samenwerking met de gemeente richting te geven aan hun directe leefomgeving. Klimaatplein is een experimenteerruimte waarin betrokken inwoners, initiatiefnemers, organisaties en gemeente werken aan energietransitie van Heusden en daarmee samenhangende vraagstukken rond de klimaatproblematiek zoals klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit. Het is een open, gastvrije, neutrale en drempelloze ontmoetings- en activiteitenruimte. Binnen dit lab wordt een gezamenlijk programma van projecten ontwikkeld, die vervolgens onder begeleiding van stadmakers door de inwoners, ondernemers en organisaties kunnen worden uitgevoerd. In mei 2020 zal voor de hele gemeente Heusden en andere geïnteresseerden een dag worden georganiseerd om geleerde lessen hierover met alle betrokkenen te delen.

  • Het Klimaatplein in Heusden
    We vroegen vlogger Lieke van den Boogaard van My Daily Shot of Culture verslag te doen van een bijeenkomst van Klimaatplein in Heusden. Bekijk hieronder de vlog:

website

klimaatpleinheusden.nl