<
toekenningen

Klimaatspel

Play the City

€ 25.000

De gemeente Amsterdam streeft er naar om de uitstoot van CO2 die vrijkomt op Amsterdams grondgebied door het gebruik van energie in gebouwen, bedrijven en mobiliteit, terug te dringen. Met als doel om inclusief en participatief met de stad aan deze transitie te werken ontwikkelden Play the City, Bright, 02025 en Space&Matter in samenwerking met verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam een prototype van het Klimaatspel; een multi-stakeholder tafelspel over klimaat voor experts en burgers. Het spel is in Amsterdam met diverse bewoners, gebouweigenaren en betrokkenen uit het Amsterdamse Plan Zuid gespeeld. Gezamenlijk verkenden de spelers welke keuzes er te maken zijn om de eigen buurt klimaatneutraal te maken. Ze deden samen kennis op over beschikbare technieken en de schaal waarop deze kunnen worden toegepast, de ruimtelijke impact ervan, de kansen voor samenwerking en de rollenverdeling bij nodige investeringen. De initiatiefnemers beogen het spel breder bij diverse gemeenten onder de aandacht brengen, in te zetten bij verschillende transitieprogramma's en op basis van nieuwe samenwerking door te ontwikkelen. Voor het najaar van 2019 staan hiervoor drie activiteiten op het programma: een presentatie tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven en twee spelsessies met experts van verschillende afdelingen binnen de gemeente Amsterdam.

  • Interview Play the City | Klimaatspel
    Lees hier een interview met Ekim Tan over het Klimaatspel.

website

www.playthecity.nl