<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → AV productie

Koele Wateren: animatiefilm Luctor et Submergo

Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland

€ 25.000

Stichting De vijf samenwerkende musea in Nederland (M5) maakt een serie reizende tentoonstellingen over de identiteit van Nederland aan de hand van de elementen aarde, water, lucht en vuur, onder de titel: 'Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Luchten, Hete Vuren'. M5 bestaat uit de volgende vijf musea: Westfries Museum, Hoorn, Museum Het Hannemahuis, Harlingen, Stedelijk Museum Zutphen, Museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda. De tentoonstellingen bevatten veertig werken in bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam die gerelateerd zijn aan het thema. Na een succesvolle eerste productie, wordt nu de tweede serie 'Koele Wateren' ontwikkeld met naast de selectie aan werken ook de animatiefilm Luctor et Submergo. LOLA Landscape Architects en Metropolisfilm zijn gevraagd een inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering op de fysieke identiteit van Nederland over 300 jaar. De uitwerking in een film volgt op eerder onderzoek van LOLA naar een mogelijke stijging van de zeespiegel en het scenario 'Nederland Oostwaarts' dat zij in dit kader hebben opgesteld. De film toont de gevolgen van dit scenario voor de vijf steden waar de tentoonstelling te zien zal zijn. Voor de inhoudelijke vertaling worden per museum workshops georganiseerd met waterschappen, bestuurders en beleidsadviseurs. De tentoonstelling start in oktober 2019 in het Westfries Museum in Hoorn.

website

schattenuithetrijks.nl