<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Krasse Kernen – recepten voor innovatieve woonmilieus in het Westerveld van de toekomst

NOHNIK i.s.m. gemeente Westerveld

€ 30.032

Bij woningbouw lijken we vooral over steden te praten. Terwijl het platteland juist meer en meer in trek is. Wat gebeurt er als een deel van de nationale woningbouw opgave een plek krijgt in het landelijk gebied? De plattelandsgemeente Westerveld kent waardevolle Natura-2000 gebieden, oude essen, beschermde dorpsgezichten en vele rijksmonumenten. In deze studie onderzoeken we hoe innovatieve woonmilieus, met oog voor gebiedswaarden, bij kunnen dragen aan de vitaliteit en renaissance van het platteland.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1.

website

nohnik.nl