<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

KRUISBESTUIVEN - netwerk van scholen op weg naar klimaatadaptieve toekomst

Clubhaus Architecten i.s.m. gemeente Amsterdam

€ 30.000

We stellen voor om de bestaande gebouwen van de basisscholen in de Indische Buurt in Amsterdam op te nemen in een biodiversiteit netwerk om zo een bijdrage te leveren aan een beter stadsklimaat. De hoognodige klimaatdoelen van de stad koppelen we aan aanpassingen aan de gebouwen die direct invloed hebben op de leer- en leefomgeving van kinderen en op de wijk. De kennis om deze aanpassingen door te voeren is aanwezig, maar de systeemwereld werkt (nog) niet mee. We willen de betrokken partijen met aansprekende voorbeelden overtuigen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

clbhs.eu