<
toekenningen

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken → Presentatie

La Cittá, Progetti Urbani

Hans van der Heijden

€ 5.790

Op uitnodiging van Di Architettura (Padua, Italië) presenteert Hans van der Heijden het gebruik van de opgavenmatrix KODE tijdens het ontwerpproces. KODE is in zijn boek 'Architectuur in de Kapotte Stad' ontwikkeld als analytisch instrument voor zijn onderzoek naar de stedelijke vernieuwingsmethodiek in het ontwerp van prominente Europese architecten. Hans van der Heijden onderzocht hoe zij projecten binnen een gebroken stad hebben ontworpen en hoe zij met hun stakeholders hebben onderhandeld over de geschiedenis van de plek. De nauwkeurige taakomschrijving binnen deze onderhandelingen bleek een onderscheidende factor in het architectonische succes. Hij licht toe hoe KODE is geïntroduceerd in de ontwerppraktijk van Van der Heijden, met name in projecten als het Kloosterbuuren-ensemble. De beoogde resultaten zijn de uitbreiding van het intellectuele netwerk, de ideeënuitwisseling met hoogwaardige collega's en het onder de aandacht brengen van een specifieke Nederlandse praktijkbeoefening.