<
toekenningen

Lab Reyeroord+

Lab Reyeroord+

€ 25.000

Gemeente Rotterdam heeft samen met Stichting Tussentuin en Studio voor de Stad een stadslab opgericht in de wijk Reyeroord, genaamd Lab Reyeroord+, met als fysieke plek de groenstrook in de wijk, de Oeverloos. Het doel van het stadslab is een toegankelijke plek te worden voor experimenten in de wijk en een gelijkwaardige samenwerking tussen lokale ontwerpstudio's en de gemeente die dit gaat faciliteren. In Reyeroord komen de komende jaren een aantal beheeropgaven bij elkaar. De riolering is aan vervanging toe, de energietransitie staat voor de deur en er is sprake van wateroverlast. Deze beheeropgaven bieden ook een kans. De onderhoudsbudgetten die dagelijks, wekelijks en jaarlijks worden geïnvesteerd in het 'onderhouden van het verleden' kunnen ook worden ingezet om stapsgewijs aan een gewenste toekomstige leefomgeving te bouwen. Het doel van het Lab Reyeroord+ is om samen in kleine, lokale experimenten te ontdekken wat werkt en wat echt bijdraagt aan een wijk van nu en van de toekomst. Het komend jaar voert het lab drie interventies uit: drie 'stad-ups' die gekoppeld zijn aan een verbetering van Oeverloos als ontmoetingsplek en aan de beheeropgaven in de wijk.

website

www.rotterdam.nl