<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Labdagen

Stichting Domein voor Kunstkritiek

€ 6.550

Met Labdagen wil Domein voor Kunstkritiek een lab rondom vernieuwende digitale kunstkritiek en essayistiek organiseren, waarin recensenten en essayisten de mogelijkheid krijgen om – in nauwe samenwerking met digitale vormgevers – te experimenteren met vorm en om met elkaar in gesprek te gaan.

website

domeinvoorkunstkritiek.nl