<
toekenningen

Deelregeling Talentontwikkeling → Open oproep

Labs for the real world

Tejo Remy + Fungi Factory

€ 25.000

Industrieel ontwerper Tejo Remy wil met 'Labs for the real world' plekken creëren waar circulaire producten worden ontwikkeld. In zijn materiaalonderzoek is hij van plan combinaties te maken van mycelium met onder andere stro, hennep, vlas en koffiedrap. Om vervolgens te komen tot een product, gebruikt Remy onder andere de Flexible Fabric Molding methode. Deze techniek geeft hem bijvoorbeeld de mogelijkheid het productieproces op te schalen. Remy gaat voor dit project samenwerken met Fungi Factory die stedelijk afval omzet in lokale voeding. Fungi Factory speelt een faciliterende en adviserende rol in de verschillende experimenten die Remy gaat opzetten.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.