<
toekenningen

Deelregeling Architectuur → Onderzoek

Land (Art) Making - start kennisplatform over mens en land

Stichting Land Art Center Drenthe

€ 7.500

Stichting Land Art Center Drenthe start een onderzoeksprogramma en platform over hedendaagse vormen van Land (art) Making. Hiervoor ontwikkelt ze een methodiek voor veldonderzoek om vanuit ontwerpend en artistiek perspectief te reflecteren op het landgebruik in Nederland. De eerste pilot van het onderzoeksprogramma is gefocust op de omgang met afval en restproducten. Deze pilot richt zich op twee landschappen waarin niet biologisch afbreekbaar afval een centrale rol speelt; de afvalberg bij Wijster in Drenthe en de gifstort Diemerpark in Amsterdam. Beide gebieden worden gekenmerkt door een afzetting of stort van afval waar een natuurlandschap overheen is gelegd. Het onderzoeksprogramma bestaat uit expedities, expertmeetings, workshops en publieksprogramma's waarin diverse disciplines (landschapsarchitectuur, beeldende kunst, ontwerp) en kennisgebieden (ecologie, geologie, archeologie, erfgoed, landschapsbeheer) aan lokale expertise worden koppelen. Deze samenwerkingen bieden volgens de aanvrager kansen om op nieuwe manieren na te denken over onze omgang met het landschap in relatie tot de natuur. In de startfase wil de aanvrager alvast twee expedities met een trans-disciplinair karakter organiseren.

website

www.landartcontemporary.nl