<
toekenningen

Land & Hand

Ketter & Co

Land&Hand is een landelijk project waarin per provincie aan een lokaal relevante vraagstelling met betrekking tot het landschap wordt gewerkt. Ketter & Co richt zich met het project Land&Hand op het herstellen van het bewustzijn over de relatie landschap, materiaal en vakmanschap. In januari 2020 startte Ketter &Co met Land&Hand: de Bodem een onderzoek in Noord-Holland. Het onderzoek richtte zich op duurzaam grondgebruik, verbonden aan landbouw, bloementeelt en voedsel. Uitvoering van het project vond plaats in nauwe samenwerking met het Clusius College en Hortus Alkmaar. In deze tweede fase van het onderzoek wil Ketter & Co het project met haar samenwerkingspartners concretiseren en uitvoeren. Samen met mbo-leerlingen van het Clusiuscollege zullen zij een proeftuin ontwikkelen. Deze tuin biedt een holistische leeromgeving, voor een groot deel in de buitenlucht, met de buitenwereld in verbinding, en die uitnodigt om samenwerkingen aan te gaan. Land&Hand wil zo de jongste generatie inspireren hun relatie met het landschap in de directe omgeving te ervaren, te begrijpen en toepasbaar te maken. In samenwerking met CityPlot.org en Medigran zal de tuin worden aangelegd met inheemse zaden en eetbare bloemen. Deze bloemen en planten zullen vervolgens onder andere worden gebruikt in het restaurant van het naastgelegen Van der Valk Hotel. Ook zullen ze als boeketten in Deen supermarkten worden verkocht tijdens het evenement Ode aan het Nederlandse Landschap 2021. Het evenement Ode aan het Nederlandse Landschap 2021 geeft de studenten een landelijk podium om te presenteren hoe hun generatie het landschap op een duurzame manier kan doorgeven aan nieuwe generaties. De tuin kent tot slot een circulair systeem waarin zaden weer gebruikt kunnen worden voor de cyclus van het volgende jaar.

Meer informatie over de eerste fase van dit project

website

www.ketterenco.nl