<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

LAND&HAND: Zee & Land

KETTER&Co i.s.m. provincie Zeeland en Foodcurators

€ 30.000

In drie maanden worden de aanwezige en toekomstige mogelijkheden van het landschap, materiaal en vakmanschap geanalyseerd in het gebied rondom de Euregiotuinen in West-Zeeuws-Vlaanderen. De ruimtelijke implicaties van nieuwe korte lokale ketens worden gevisualiseerd en in beeld gebracht. Drie lokale ontwerpers doen dit in samenwerking met verschillende Scalda opleidingen. Onderdeel van het onderzoek is het bevragen van lokale partners en stakeholders. De ambitie is vernieuwende circulaire voorstellen te ontwikkelen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1.

website

www.ketterenco.nl