<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Landscape Architecture Europe #6

Stichting Landscape Architecture Europe

€ 9.530

Stichting Landscape Architecture Europe publiceert met 'Landscape Architecture Europe #6' een zesde (Engelstalige) editie in de reeks van driejaarlijks boeken over landschapsarchitectuur in Europa. Met de publicatie wil de stichting te reflecteren op de productie van de landschapsarchitectuur in Europa gedurende de afgelopen drie jaar en bijdragen aan de actuele discussies binnen de ontwerppraktijk. Een onafhankelijk selectiecommissie heeft uit inzendingen uit heel Europa de beste projecten geselecteerd. De selectiecommissie van LAE#6 – onder voorzitterschap van Jandirk Hoekstra, met leden Daia Stuz (Zwitserland), Varpu Mikola(Finland), Catarina Raposo (Portugal) en Luka Javornik (Slovenie) – selecteerde in het najaar van 2020 uit circa 200 inzendingen 65 projecten. Ze gaat nu de lijst voorzien van inhoudelijk commentaar, en vervolgens wordt er invulling gegeven aan de thematisering. Een aanvullende redactie verzorgt de verdere inhoud van de publicatie, inclusief enkele toegevoegde verhalen. LAE #6 richt zich specifiek op de onderwerpen 'socialscapes' en 'ecosystems' en heeft bovendien vijf subthema's geformuleerd: 'space', 'mind', 'challenge', 'urban', en 'form'. De International Federation of Landscape Architecture – Europa helpt als koepelorganisatie van landelijke organisaties met het verspreiden van de 'call for entries' en waar mogelijk met de distributie en dragen jaarlijks bij in de kosten.

website

www.landscapearchitectureeurope.com