<
toekenningen

Regeling Internationalisering → Open oproep fase 3

Landscape of care: A handbook for urban design

Slow Research Lab

€ 20.000

In de vorige fase ontwikkelden Slow Matter (NL) en architect Salima Naji (MA) samen met lokale partners het culturele programma 'Learning With Tiznit'. Het doel van het programma is het verweven van de relatie met water, inheemse planten en vergeten lokale materialen met het bewustzijn van de inwoners van Tiznit. Tijdens workshops ontworpen het team en deelnemers uit de brede lokale gemeenschap een serie 'softscapes': interventies die nieuw leven blazen in vergeten of verwaarloosde publieke ruimtes door het gebruik van lokale materialen en verhalen. Het team focuste zich op het gebied rondom Tiznit's originele waterbron (Ain Aqdim) en de groene oasis (Targua). Tastbare resultaten zijn: een water observatorium en inheemse plantenkwekerij, een educatief programma voor kinderen en volwassenen en een aantal voorbeelden om met (niet)organische afvalmaterialen in dit gebied te experimenteren. Het team ontwierp een A2 fold-out en organiseerde een publiek evenement in Tiznit om de resultaten te presenteren.

In deze follow-up fase, ligt de focus op kennisdeling en communicatie door het ontwikkelen van de digitale publicatie 'LANDSCAPE Of CARE: A handbook for urban design engagement'. De inhoud bestaat uit essays geschreven door Marokkaanse en Nederlandse partners en een poëtische selectie van het ontwikkelde beeldmateriaal. De publicatie is een tool voor stedenbouwkundigen/ontwerpers en gaat in op de verschillende manieren van 'slow research', waaronder: verdiepend luisteren, het open staan voor anderen en het creëren van een verbintenis met de mensen en de plek. Uitgeverij Valiz is betrokken als partner en werkt mee aan de redactie, het grafisch ontwerp en copy-editing. Na deze publicatie, werken Slow Matter en Valiz verder aan een breder boek rondom dit thema.

Meer informatie fase 2

Meer informatie fase 1

website

www.slowlab.net