<
toekenningen

Landscaping the food

Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen

Het team van Landscaping the food schetst een perspectief voor de Peel in 2050 in Noord-Oost Brabant. Dit gebied is een van de belangrijkste Agro & Food Clusters van Nederland. De primaire sector, veeteelt, zit echter aan de grens van haar groei, heeft een negatief imago en oefent druk uit op het landschap. Tegelijkertijd is zij genoodzaakt de productie te verhogen om op mondiale schaal te kunnen blijven concurreren. Om deze impasse te doorbreken hebben relevante partijen in de regio zich verenigd in het Agrifood Capital netwerk. Het team van Landscaping the food is aangehaakt bij dit netwerk om naast een visionair toekomstperspectief ook een concreet stappenplan te kunnen ontwikkelen. Zij wil de ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke uitdagingen en kansen van een nieuw voedselproducerend landschap tonen aan stakeholders. In het ontwerpend onderzoek maken zij het proces van transitie inzichtelijk op drie schaalniveaus; het systeem (metabolisme en de keten), het collectief (het landschap) en het individu (ondernemers en bewoners). Met dit project zet het team in op Agro As de Peel als experimenteergebied voor een gezamenlijk toekomstbeeld voor Noord-Oost Brabant. De resultaten worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een conferentie en gericht verspreid.


Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's' verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-